Algemene voorwaarden voor het gebruik van www.kvhv.org

1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Het gebruik van de websites www.kvhv.org impliceert dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Indien u deze voorwaarden of enkele onderdelen ervan niet aanvaardt wordt u verzocht geen verder gebruik te maken van deze website.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door KVHV KULTUUR vzw, Naamsestraat 32, 3000 Leuven, btw-nummer BE 0410.031.272, RPR Leuven.

2. Gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe:
- geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van KVHV KULTUUR vzw;

- geen inbreuk te maken op rechten die betrekking hebben op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

- uitsluitend voor persoonlijke of privédoeleinden te handelen;

- de veiligheid van de website niet te schenden of in gevaar te brengen.

3. Overtreding algemene voorwaarden

U verbindt zich ertoe om KVHV KULTUUR VZW te vergoeden voor alle schade die KVHV KULTUUR zou lijden door het schenden van algemene voorwaarden van de website.

4. Inhoud

Bij het raadplegen van de informatie en gegevens op deze website gaat u ermee akkoord dat dit op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. KVHV KULTUUR VZW is dus niet aansprakelijk voor de accuraatheid en juistheid van de weergegeven informatie. KVHV KULTUUR vzw zal zich echter wel inspannen om de aangeboden informatie en gegevens zo correct en up-to-date mogelijk aan te bieden.

5. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de bijkomende voorwaarden op de website worden geregeld en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Voor alle geschillen omtrent deze voorwaarden zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.