Vlaanderens meest vermaarde studentenvereniging.

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, kortweg KVHV, is een Vlaams-nationalistische en conservatieve studentenvereniging met afdelingen in alle grote Vlaamse studentensteden.

Een ervaring die geen enkele universiteit of hogeschool
je kan bieden.

Het vormen en aanwakkeren van intellectuele nieuwsgierigheid staat bij het KVHV centraal. Jaarlijks organiseren onze
afdelingen tientallen lezingen, debatten en discussieavonden met sprekers uit binnen- en buitenland waarbij alle meningen aan bod komen en welkom zijn. Het KVHV wil haar leden immers vormen en een kritische blik meegeven, wars van enige dogma's.

Zij waren je reeds voor:

In al die jaren heeft het KVHV generaties studenten kunnen bezielen en grote persoonlijkheden voortgebracht. Toppolitici die de nationale politiek hebben gedomineerd, maar ook tal van andere oud-studenten zoals professoren, bedrijfsleiders en kunstenaars komen voort uit het KVHV.

"Het KVHV is een ideale omgeving om je competenties als ondernemend persoon te ontwikkelen. Je hebt een spanningsveld tussen je eigen leden en tussen links-rechts aan de unief. In het KVHV kan je jezelf ontwikkelen en het is een school voor menskunde, veel belangrijker dan een grote onderscheiding halen." - Fernand HUTS

Student zijn zoals het hoort.

Studentikoze zielen vinden bij ons zeker hun gading! Wekelijkse clubavonden, pintjes drinken in de eigen Verbondsbar of deelnemen aan een cantus, het komt bij het KVHV overvloedig aan bod.
Als uitgever van de enige echte studentencodex spelen we een voortrekkersrol in het Vlaamse studentenleven. We staan dan ook bekend om onze stijlvolle studentikoziteit. De studentendoop is bij ons geen losbandige of smerige aangelegenheid maar een hoogstaande activiteit met respect voor de deelnemers en de traditie.

Missieverklaring van het KVHV

Katholiek

Als vereniging onderschrijven wij de katholieke waarden van Vlaanderen en in bredere zin de Christelijke wortels van Europa. Wie Vlaanderen wil emanciperen ziet in dat Vlaanderen katholiek is. Dit wil evenwel niet zeggen dat men als individueel lid katholiek moet zijn. Het KVHV is zowel katholieke, andersgelovige en nietgelovige leden rijk. Het gaat eerder om het delen van een set van normen en waarden in een non-confessionele omgeving.

Vlaams

Het KVHV streeft naar de emancipatie van de Vlamingen. Concreet belichaamt zich dit in een eigen Vlaamse staat en het onderschrijven van het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven. Het KVHV maakt dan ook integraal deel uit van de Vlaamse Beweging.

Hoogstudenten

Hoogstudent is een term die ietwat uit de mode is geraakt, maar diende vroeger om onderscheid te maken met scholieren. In het KVHV zijn dus studenten welkom die actief zijn aan de universiteit of hogeschool, los van studierichting of regionale afkomst.

Verbond

Lidmaatschap van het KVHV impliceert niet alleen het deelnemen aan stijlvolle studentikoziteit geleid door de traditie van de studentencodex. Het is ook een deel uit maken van iets groter wat wij graag Levensbond noemen. Het is een lidmaatschap, niet slechts ten tijde van de studententijd, maar voor het leven. Waar verschillende generaties elkaar bijstaan. Dit geeft een basis van wederzijds vertrouwen en vriendschap waarop men het verleden kan respecteren en de toekomst omarmen.